אודות

סגירת הספרייה

סגירת הספרייה

המשך קריאה: סגירת הספרייה
סגירת הספרייה

סגירת הספרייה

המשך קריאה: סגירת הספרייה
שמלת השבת של חנה'לה

שמלת השבת של חנה'לה

המשך קריאה: שמלת השבת של חנה'לה
אירועים למבוגרים

אירועים למבוגרים

המשך קריאה: אירועים למבוגרים
סגירת הספרייה

סגירת הספרייה

המשך קריאה: סגירת הספרייה
סגירת הספרייה

סגירת הספרייה

המשך קריאה: סגירת הספרייה
תקנון הספרייה

תקנון הספרייה

להורדה לחץ על הקישור: תקנון הספרייה
המשך קריאה: תקנון הספרייה
הזמנה ספרים באמצעות אינטרנט

הזמנה ספרים באמצעות אינטרנט

מדריך קטלוג מקוון כיצד להיכנס לכרטיס הקורא?
המשך קריאה: הזמנה ספרים באמצעות אינטרנט
הרשמה לספרייה

הרשמה לספרייה

המשך קריאה: הרשמה לספרייה
חזון הספרייה

חזון הספרייה

הספרייה תציע מגוון רחב של שירותים וחומרים כמענה לצרכי הקהילה בתחומי הסברה, חינוך, מידע ופנאי. הדגשים יהיו בתחומים הבאים : גישה פתוחה למידע. פתיחת הזדמ...
המשך קריאה: חזון הספרייה
חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

הגדרות 1. בחוק זה – "השר" – שר החינוך והתרבות; (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 "ספר" – ספר, כתב עת, עיתון או דבר דפוס אחר, סרט, תקלי...
המשך קריאה: חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975
הקוד האתי של ספרני ישראל

הקוד האתי של ספרני ישראל

עיקרי ערכי המקצוע הספרן הוא בעל השכלה מקצועית וממלא תפקיד מרכזי בתחומי האיסוף, השמירה והפצת המידע. הספרן משתייך למקצוע בעל מחויבות לחופש אינטלקטואלי ע...
המשך קריאה: הקוד האתי של ספרני ישראל

עמוד 1 מתוך 2