הרשמה לספרייה

הרשמה לספרייה

הרשמה לספרייה על פי חוק הספריות, הספרייה העירונית כרמיאל מעניקה שירותי השאלה לתושבי העיר. בכדי להירשם בספרייה, נא להגיע בשעות העבודה ולהצטייד בתעודת ז...

שמלת השבת של חנה'לה

שמלת השבת של חנה'לה

סגירת הספרייה

סגירת הספרייה

תקנון הספרייה

תקנון הספרייה

להורדה לחץ על הקישור: תקנון הספרייה

הזמנה ספרים באמצעות אינטרנט

הזמנה ספרים באמצעות אינטרנט

מדריך קטלוג מקוון כיצד להיכנס לכרטיס הקורא?

חזון הספרייה

חזון הספרייה

הספרייה תציע מגוון רחב של שירותים וחומרים כמענה לצרכי הקהילה בתחומי הסברה, חינוך, מידע ופנאי. הדגשים יהיו בתחומים הבאים : גישה פתוחה למידע. פתיחת הזדמ...

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

הגדרות 1. בחוק זה – "השר" – שר החינוך והתרבות; (תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 "ספר" – ספר, כתב עת, עיתון או דבר דפוס אחר, סרט, תקלי...

הקוד האתי של ספרני ישראל

הקוד האתי של ספרני ישראל

עיקרי ערכי המקצוע הספרן הוא בעל השכלה מקצועית וממלא תפקיד מרכזי בתחומי האיסוף, השמירה והפצת המידע. הספרן משתייך למקצוע בעל מחויבות לחופש אינטלקטואלי ע...

נגישות

נגישות

הספרייה פועלת ליצירת סביבה נגישה פיזית ואנושית תקשורת עם הספרייה חיפוש, הזמנה והארכת השאלה ניתן לבצע גם מהבית. מערכת "אגרון" מאפשרת לכם לחפש פריטים, ל...