ДЕТСТВО ТЕМЫ

מחבר/ת: ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ, Н;
ДЕТСТВО ТЕМЫ
 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרמיקום מס' מיון סימן מדף כרך
80327ספריית ילדים Р ГАР

הוספה לעגלה מה זה

מחברמחבר/ת: ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ, Н;
שם כותרДЕТСТВО ТЕМЫ
מס' מיוןР
סימן מדףГАР
מדיהספרים
סוגдетская литература
עמודים288
גובה21
מו''ל/יםАСТ
זמן הוצאה2018
זמן הוצאה(עברי)[תשע"ח]
מקום הוצאהМОСКВА
שפה2 – רוסית
סדרהКЛАССИКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
תאריך קיטלוג5/6/2019
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם